Volador har kontor på Skeppsbron i Malmö

Volador AB

Volador AB är ett privatägt företag som äger marknadsnoterade och onoterade värdepapper. Bolaget startades 2004 och har kontor på Börshuset i Malmö.

Målsättningen är att över tid skapa en konkurrenskraftig absolut avkastning på företagets egna kapital. Principerna och modellerna för förvaltningen följer de som tillämpas av moderföretaget Ekonomerna Holding Sverige AB sedan 1998. 

Senaste nytt

2021-10-04
VD-rapport september

2021-09-03
VD-rapport augusti

2021-08-08
VD-rapport juli

2021-07-05
VD-rapport juni

2020-06-04
VD-rapport maj

2021-01-29
Årsredovisning 2020

2020-12-18
VD-brev